blogheader
MaSeGa
Master Serious Gaming
 

Intake dag

Binnen het HBO is het de bedoeling dat 75% van de docenten minimaal een master titel heeft. Als afgestudeerde HBO'er val ik niet in die categorie, en daar moet dus iets aan gedaan worden. Al bij het opstellen van mijn arbeidsovereenkomst werd er melding gemaakt van twee zaken:

 1. ik moet mijn lesbevoegdheid halen
 2. ik start in september 2018 met een master opleiding

De eerste heb ik inmiddels behaald, en in november krijg ik officiele certificaat uitgereikt. Met de tweede ben ik afgelopen week gestart. 

"Samenwerking gaat niet vanzelf"

Deze oefening bestaat uit minimaal drie rondes van maximaal 2 minuten. In de onderstaande beschrijving wordt meer toelichting gegeven. Ik heb deze oefening zelf eens ondergaan en ben na gaan denken over een aantal zaken zoals doel, methode en fasering. Dit heeft geleid tot onderstaande uitwerking. Er zijn andere varianten op internet te vinden, maar niet altijd even strak geregisseerd wat naar mijn mening wel nodig is om het juiste effect te bereiken.

Doel

de studenten leren dat samenwerking zonder communicatie en leiderschap niet vanzelf tot het behalen van het doel leidt.

Middel

oefening die eerst expliciet het communiceren en leiderschap uitsluit, en deze later toevoegt. Na een minimale uitleg moeten de studenten meteen aan de slag om te voorkomen dat ze plannen gaan maken en overleggen.

Oefening

ga met een aantal medestudenten in twee rijen tegenover elkaar staan. Tussen deze twee rijen wordt een flexibele stok (bijv. Duimstok) neergelegd. De studenten moeten deze per persoon op één vinger dragen.
Het doel is dat de stok zo snel mogelijk op de grond wordt gelegd zonder dat iemand de stok loslaat.
Ze krijgen maximaal 2 minuten de tijd om het doel te behalen.

Achterliggende gedachte

De studenten zijn gefocust op het behalen van het doel, maar krijgen niet de tijd om van tevoren strategieën of oplossingen door te spreken. Mocht er besef zijn dat er leiderschap nodig is, dan is ook voor het toewijzen van deze rol geen tijd.
Door de tijdsdruk “doet iedereen maar wat”... (meestal, aanname) Er is daardoor meestal nauwelijks sprake van samenwerking. Netto effect is dat de stok vaak steeds verder omhoog gaat.
Zelfs als een van de studenten een oogje in het zeil houdt, kan hij/zij door het verbod op communiceren geen instructies geven.

Begeleiding

Deze oefening vergt een strakke begeleiding. De oefening lokt namelijk uit tot valsspelen (bijv. vinger loslaten) als de leider uit zicht is.
Soms worden bij de tussenliggende evaluaties “beschuldigingen” geuit (ja maar hij/zij deed het expres/verkeerd….). Dat is te verwachten, vooral bij competitief ingestelde of wantrouwende deelnemers. Niemand wil namelijk geloven dat de stok omhoog gaat ondanks dat iedereen het doel begrijpt en zijn best doet.

Optioneel

Het is mogelijk deze opdracht met twee teams tegelijk uit te voeren. Dit verhoogt de competitiedrang waardoor het achterliggende doel van samenwerking nog iets meer naar de achtergrond verdwijnt. Het is wel de bedoeling dat er bij de andere groep ook strak toezicht gehouden wordt op de regels om problemen te vermijden.

Benodigdheden

 • 1 leider die de oefening begeleidt

 • 6 tot 8 deelnemers

 • 1 of 2 observatoren

 • Afgedrukte exemplaren met instructies voor de observator (zie bijlagen)

 • Een lange flexibele stok

 • Ruimte om in twee rijen tegen over elkaar te staan

 • Stopwatch (of app op telefoon) voor strak time management.

 

Uitvoering – stap 1

In deze eerste uitvoering van de oefening gaan de deelnemers ervaren wat er gebeurt.

 • Er mag niet gesproken worden

 • De observator let op

 • De observator krijgt de opdracht om objectief vast te stellen wat hij/zij ziet gebeuren (bijv. “de stok gaat omhoog”)

 • De observator krijgt de opdracht om bij de evaluatie een mening te geven waarom het fout gaat (bijvoorbeeld “ze mogen niet praten”).

 • De begeleider van de oefening houdt er zicht op dat iedereen de stok blijft dragen / aanraken zodat de oefening het juiste effect heeft.

 • De oefening duurt 2 minuten; dan stopt de tijd ; de deelnemers mogen nog steeds NIET praten na afloop van de oefening.

 

Evaluatie oefening stap 1

 • De deelnemers aan de oefening zijn nog steeds stil. De leider maakt duidelijk dat zij niet mogen overleggen of “onderling stoom afblazen”

 • Na afloop vraagt de leider aan de observator wat hij/zij gezien heeft en wat zijn/haar mening daar over is.

 • Evaluatie duurt maximaal 1 minuut

 

 

Uitvoering – stap 2

In deze tweede uitvoering krijgen de deelnemers de kans om 1 minuut te overleggen en zo hun prestatie te verbeteren

 • De begeleider geeft aan dat de deelnemers 1 minuut mogen overleggen.

 • De observator gaat ook hier weer opletten: wat wordt er met de tijd gedaan.

 • Geef de observator de instructies voor het overleg moment (zie bijlagen voor hints):

 • Geef de observator de instructies voor de 2e uitvoering (zie bijlagen voor hints)

 • Start de tijd voor het overleg

 • Direct na het overleg start de tijd voor de tweede uitvoering

 • Na afloop mogen de studenten wéér niet praten.

 

Evaluatie oefening stap 2

 • Soms lukt het de deelnemers om de stok tóch op de grond te krijgen. Dat is mooi; beloon dit

 • Na afloop vraagt de begeleider aan de observator wat er opviel in

 • De overleg ronde

 • De uitvoering van de oefening

 • Hou de evaluatie kort

 

 

Uitvoering – stap 3

In deze laatste uitvoering mogen de deelnemers overleggen tijdens de uitvoering

 • De begeleider geeft aan dat de deelnemers bij de uitvoering van de oefening nu wel mogen overleggen.

 • Er is geen overlegmoment vóóraf. Dus na de evaluatie gaan de deelnemers meteen weer over tot de uitvoering.

 • De observator gaat ook hier weer observeren wat er met de uitvoering gebeurd (zie bijlagen)

 • De begeleider meet de tijd; meestal lukt het nu namelijk wél altijd om de stok op de grond te krijgen.

 

Evaluatie oefening stap 3

 • Vraag de observator naar de uitkomsten over leiderschap en communicatie

 • Stel aan de deelnemers bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Twijfelde er iemand bij de eerste uitvoering aan anderen over het begrip van het doel?

 • Deed iemand meer / minder zijn best?

 • Is het handig dat er een leider is?

 • Wie geeft er instructies?

 • Wie observeert of het goed gaat?

Geef de deelnemers na deze vragen nog de mogelijkheid om hun tijd te verbeteren. Ze kunnen daarbij de tips van de observator implementeren. Bijvoorbeeld:

 • Er wordt één iemand aangewezen die de leiding neemt; alleen hij/zij geeft instructies

 • Afspreken wie er wanneer mag praten; bijvoorbeeld als je de stok per ongeluk loslaat, het gaat te snel, je verstaat de leider niet.

 

Bijlagen bij de oefening

 

Observaties oefening uitvoering 1

 

Onderstaande een lijstje met zaken waar je als observator op kunt letten. Het zijn slechts tips

 • Wat gebeurt er? Gaat de stok omhoog/omlaag?

 • Houdt iedereen zich aan de regels?

 • Wat lees je af op de gezichten en non-verbaal gedrag?

 • Wat is jouw mening waarom het niet lukt?

 

------------------------------------------------------

Observaties oefening uitvoering 2

Onderstaande een lijstje met zaken waar je als observator op kunt letten. Het zijn slechts tips

 • instructies voor het eerste overleg moment:

 • Neemt iemand de leiding?

 • Werd er meer geëvalueerd of plannen gemaakt om het beter te maken? (evalueren versus evolueren)

 • Werden er beschuldigingen geuit?

 • Was het doel duidelijk voor iedereen?

----------------------------------------------

 • instructies voor de 2e uitvoering (waar moet je extra op letten als observant?) :

 • Wat gaat er anders?

 • Wat gaat beter?

 • Is het resultaat behaald?

--------------------------------------------------

Observaties oefening uitvoering 3

Onderstaande een lijstje met zaken waar je als observator op kunt letten. Het zijn slechts tips

 • Nam iemand de leiding?

 • Was het nodig dat er iemand de leiding nam?

 • ….

 • Bedenk tips wat beter kan in communicatie en leiderschap bij de uitvoering